Trouwen en stiefkinderen

Trouwen en stiefkinderen

In Nederland en België zijn er steeds meer samengestelde gezinnen te vinden, dat wil zeggen: gezinnen waarbij minstens één van de partners een of meerdere kinderen uit een eerder huwelijk heeft. De partner van de “kindhebbende” is in dat geval stiefvader of stiefmoeder, al zijn er legio mensen die andere benamingen kiezen voor hun band met het kind van hun partner: zij noemen zich bijvoorbeeld tweede vader/moeder, plus- of bonusouder. De kinderen spreken hem of haar meestal bij de voornaam aan. 

Stap je in het huwelijksbootje met iemand die al kinderen heeft, dan heb je vanaf dat moment niet alleen een morele, maar ook een wettelijke plicht om voor deze kinderen te zorgen. Dat betekent, dat je verplicht bent om bij te dragen in de kosten van hun levensonderhoud. Lang niet iedere stiefouder realiseert zich dat, met -soms- alle gevolgen van dien. Zo zijn er gevallen bekend waarin de Hoge Raad zich gebogen heeft over de kostenverdeling over stief- en biologische ouders, waarbij de stiefouder uiteindelijk op dezelfde voet geplaatst werd als de biologische pa en ma. Ook voor de stiefouder dient dan een draagkrachtberekening te worden gemaakt.

Wil je weten wat dit voor jou als aanstaande bruid of bruidegom betekent, dan zou je kunnen overwegen om alvast een draagkrachtberekening te laten maken. Je weet dan waar je aan toe bent vóórdat je, door je huwelijk, onderhoudsplichtige stiefouder wordt.

Als je stiefkinderen geen deel uitmaken van jouw gezin

Stiefouders die trouwplannen hebben, moeten zich dus realiseren dat zij na hun jawoord onderhoudsplichtig zijn voor de stiefkinderen die deel uitmaken van het gezin. Voor stiefkinderen met wie slechts een omgangsregeling bestaat, geldt de onderhoudsplicht niet. Ter verduidelijking:

Na 7 jaar samen te zijn met Paula, besluit Chris de stap te wagen: hij vraagt haar ten huwelijk. Paula zegt maar al te graag ja. Kleine Sophie, de dochter van Chris, kijkt reikhalzend uit naar de dag dat zij bruidsmeisje mag zijn.

Het paar trouwt op vrijdag, zodat de omgangsregeling met de moeder van Sophie niet in het geding komt. Sophies moeder, Mirjam, ziet haar dochter namelijk alleen om het weekend. De rest van de tijd woont Mirjam alleen met Stijn, met wie zij vorig jaar is getrouwd.

Stijn is door het huwelijk met Mirjam niet onderhoudsplichtig geworden voor Sophie. Maar wanneer Paula en Chris getrouwd zijn, heeft ook Paula een zorg- en onderhoudsplicht ten opzichte van Sophie.

Na het huwelijk

Als het huwelijk wordt ontbonden, hetzij door echtscheiding, hetzij door overlijden, dan vervalt de onderhoudsplicht ten opzichte van de stiefkinderen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *